#tag: Kim Thủy Mộc Hỏa Thổ

“Tunnel of Light” - đánh thức đường hầm xuyên núi ở Nhật Bản
“Tunnel of Light” - đánh thức đường hầm xuyên núi ở Nhật Bản
Các kiến trúc sư MAD đã hoàn tất công trình tu sửa đường hầm núi Kiyotsukyo tại tỉnh Niigata, Nhật Bản. Dự án tái phục hưng thêm thắt các không…
  • Chỉ 7 phút đọc