#tag: Kết cấu chất liệu

7 yếu tố thị giác cơ bản trong nghệ thuật và thiết kế: Kết cấu chất liệu
7 yếu tố thị giác cơ bản trong nghệ thuật và thiết kế: Kết cấu chất liệu
Yếu tố thị giác kết cấu chất liệu định nghĩa chất lượng bề mặt của một tác phẩm nghệ thuật – sự thô ráp hay mịn màng của vật liệu…
  • Chỉ 15 phút đọc