loading

#tag: it’s not a bug it’s a feature

5 ví dụ chứng minh rằng “Không có gì là lỗi, tất cả đều là tính năng”
5 ví dụ chứng minh rằng “Không có gì là lỗi, tất cả đều là tính năng”
“It’s not a bug, it’s a feature” có lẽ là một trong những tuyên ngôn vui về công nghệ khi biến một “lỗi – bug” thành một “tính năng –…
  • Chỉ 4 phút đọc