#tag: isometric

Isometric - Từ bản vẽ kỹ thuật đến tác phẩm nghệ thuật
Isometric - Từ bản vẽ kỹ thuật đến tác phẩm nghệ thuật
Nói một cách ngắn gọn thì Isometric là phương pháp miêu tả vẻ ngoài của các đối tượng ba chiều trong không gian hai chiều. Isometric là một phương pháp…
  • Chỉ 3 phút đọc