loading

#tag: insect

Natura Insects - Chế tác các loài côn trùng từ những bông hoa đầy màu sắc
Natura Insects - Chế tác các loài côn trùng từ những bông hoa đầy màu sắc
Trong bộ tác phẩm Natura Insects, Raku Inoue đã sử dụng nhiều loại hoa để tạo ra các tác phẩm điêu khắc dưới hình dạng côn trùng đầy màu sắc.
  • Chỉ 3 phút đọc