loading

#tag: Ignorant Bond

Ignorant Bond - đoá hoa chữa lành tâm hồn một nghệ sỹ
Ignorant Bond - đoá hoa chữa lành tâm hồn một nghệ sỹ
“Mặc dù nghệ thuật không thể cứu vãn tôi, chúng đã chữa lành tôi một cách hiệu quả.” Ignorant Bond là bộ ảnh tái hiện chức năng của những vật…
  • Chỉ 6 phút đọc