#tag: hyper surrealism

Nghệ sĩ của tuần: Scott Scheidly
Nghệ sĩ của tuần: Scott Scheidly
"Tôi vẫn nhận được phản hồi tiêu cực từ người khác, nhưng nó lại khiến tôi cảm thấy hứng thú. Miễn là tôi có thể làm họ nghĩ phá cách…
  • Chỉ 3 phút đọc