#tag: hướng dẫn thiết kế

Thiết kế tiêu đề hấp dẫn: 5 quy tắc cơ bản
Thiết kế tiêu đề hấp dẫn: 5 quy tắc cơ bản
Tuân thủ các quy tắc cơ bản về ngữ pháp, chấm câu và kiểu chữ. Không căng phông chữ. Không viết toàn bộ bằng chữ thường. Không sử dụng chữ…
  • Chỉ 12 phút đọc
Chỉ dẫn trong thiết kế Pixel Perfect - Phần II
Chỉ dẫn trong thiết kế Pixel Perfect - Phần II
Lưới Hãy ghi nhớ kết cấu của Hệ thống lưới theo CSS khi bạn xây dựng thiết kế của bạn. Hãy nói về Grid Bootstrast (mô hình lưới khởi động)…
  • Chỉ 9 phút đọc