#tag: hugmun

Poster đột phá của rạp chiếu phim độc lập 25 năm truyền thống Cinemateket Trondheim
Poster đột phá của rạp chiếu phim độc lập 25 năm truyền thống Cinemateket Trondheim
Bộ sưu tập các poster dành cho Cinemateket Trondheim mang màu sắc vui nhộn, được thực hiện bởi Hugmun studio. Cinemateket Trondheim là một rạp chiếu phim nghệ thuật với…
  • Chỉ 3 phút đọc