#tag: Hrvoje Grubisic

[UI Inspiration] Sức hấp dẫn của phong cách Minimalist trong thiết kế thương hiệu và UX/UI cho Uinetry™
[UI Inspiration] Sức hấp dẫn của phong cách Minimalist trong thiết kế thương hiệu và UX/UI cho Uinetry™
Hrvoje Grubisic là trưởng nhóm thiết kế của Bornfight ở Zagreb, Croati. Họ chuyên thiết kế giao diện trang web, ứng dụng di động và phát triển phần mềm. Anh…
  • Chỉ 3 phút đọc