#tag: học thuyết Gestalt

Tâm lý học trong thiết kế: Các yếu tố nhằm thấu hiểu người dùng
Tâm lý học trong thiết kế: Các yếu tố nhằm thấu hiểu người dùng
Một số người thường nghĩ thiết kế như một công việc nghệ thuật thuần túy, nhưng thực tế là có rất nhiều yếu tố đứng sau. Cảm xúc về thẩm…
  • Chỉ 11 phút đọc
Học thuyết Gestalt cho thiết kế UX: Nguyên tắc gần
Học thuyết Gestalt cho thiết kế UX: Nguyên tắc gần
Bộ não con người là một bộ xử lí dữ liệu tuyệt vời có sức chứa khổng lồ mà đến nay vẫn chưa được khám phá một cách đầy đủ.…
  • Chỉ 15 phút đọc