#tag: hệ thống thiết kế

[UI Inspiration] Khám phá Design System của nền tảng điện toán đám mây Amazon Web Services
[UI Inspiration] Khám phá Design System của nền tảng điện toán đám mây Amazon Web Services
Design System là bộ sưu tập các quy luật, nguyên tắc, ràng buộc áp dụng trong thiết kế và code. Ba thuộc tính này phục vụ các chức năng riêng biệt,…
  • Chỉ 3 phút đọc
Hướng dẫn tạo Design System cho thương hiệu trên các phương tiện xã hội
Hướng dẫn tạo Design System cho thương hiệu trên các phương tiện xã hội
2019 là một năm to lớn dành cho Design System (thiết kế hệ thống). Những chuyên gia thiết kế từ Apple đến Airbnb đã ra sức dồn nguồn lực nghiên…
  • Chỉ 7 phút đọc
Hướng dẫn nghiên cứu và xây dựng Design System (Phần 2)
Hướng dẫn nghiên cứu và xây dựng Design System (Phần 2)
Ở kỳ trước, chúng ta đã làm quen với khái niệm về Design System (hệ thống thiết kế), cũng như các thắc mắc xoay quanh định nghĩa này. Ở phần…
  • Chỉ 8 phút đọc
Hướng dẫn nghiên cứu và xây dựng Design System (Phần 1)
Hướng dẫn nghiên cứu và xây dựng Design System (Phần 1)
Design system (Hệ thống thiết kế) là một hướng dẫn thiết kế hữu ích cho phần mềm, truyền thông, con người và doanh nghiệp.
  • Chỉ 7 phút đọc