#tag: Harm van den Dorpel

Generative art: khi tác phẩm nghệ thuật sinh ra từ thuật toán
Generative art: khi tác phẩm nghệ thuật sinh ra từ thuật toán
Harm van den Dorpel lần đầu tiên đột nhập vào giới generative art* khi anh mới 11 tuổi, sử dụng loại phần mềm có chữ trắng trên nền xanh. “Tôi…
  • Chỉ 5 phút đọc