loading

#tag: Hanoi

Giải hạn 2020 cùng sự kiện sáng tạo ’30 chưa phải là Hết’ và điểm mặt các nghệ sĩ tham gia
Giải hạn 2020 cùng sự kiện sáng tạo ’30 chưa phải là Hết’ và điểm mặt các nghệ sĩ tham gia
Sự kiện ‘30 chưa phải là Hết’ được đồng tổ chức bởi Hands Collective và Khô Mực Studio
  • Chỉ 3 phút đọc
/ai đi/ Hành trình thể hiện ‘Hà Nội, Thứ Tư 10 giờ 43 phút tối’ của Wouter Vanhees
/ai đi/ Hành trình thể hiện ‘Hà Nội, Thứ Tư 10 giờ 43 phút tối’ của Wouter Vanhees
/ai đi/ – Chuyên mục check-in các địa điểm sáng tạo, nghệ thuật của iDesign Một Hà Nội rất khác, khác với những gì mà ta vẫn thường quen thấy,…
  • Chỉ 4 phút đọc