#tag: giám tuyển nghệ thuật

Vị trí của thiết kế đồ họa trong các viện bảo tàng nghệ thuật ngày nay
Vị trí của thiết kế đồ họa trong các viện bảo tàng nghệ thuật ngày nay
Cùng iDesign và ba vị giám tuyển bàn về những giá trị và thách thức trong việc thu thập, lựa chọn và vị trí của thiết kế đồ họa ở…
  • Chỉ 12 phút đọc
Curator - Giám tuyển nghệ thuật là ai?
Curator - Giám tuyển nghệ thuật là ai?
Nếu mong muốn làm việc trong bảo tàng nghệ thuật, bạn hãy cân nhắc vị trí trong lĩnh vực quản lý tổ chức triển lãm (curating), hay còn gọi là…
  • Chỉ 9 phút đọc