#tag: Fransjie Gimbrere

Khối vải dệt từ sợi thiên nhiên có thể làm đồ nội thất
Khối vải dệt từ sợi thiên nhiên có thể làm đồ nội thất
Fransjie Gimbrere đã thay đổi cái nhìn của mọi người về ngành dệt may lỗi thời bằng cách kết hợp với các vật liệu tự nhiên và nhựa tái chế,…
  • Chỉ 3 phút đọc