loading

#tag: Flower Child

Đi tìm bình yên trong ‘Flower Child’ của Shinyeon Moon
Đi tìm bình yên trong ‘Flower Child’ của Shinyeon Moon
Trong giai đoạn đỉnh điểm của đại dịch Covid-19, hoạ sĩ Shinyeon Moon nhận ra rằng cô muốn tìm lại sự kết nối với thiên nhiên và tạo ra Flower…
  • Chỉ 3 phút đọc