loading

#tag: enzyme đột biến

Các nhà khoa học bất ngờ làm đột biến enzyme khiến chúng ăn nhựa nhanh hơn
Các nhà khoa học bất ngờ làm đột biến enzyme khiến chúng ăn nhựa nhanh hơn
Một nhóm các nhà khoa học vừa làm đột biến một loại enzyme giúp cho việc ăn nhựa của chúng diễn ra hiệu quả hơn.
  • Chỉ 4 phút đọc