#tag: Ecopia

Đồ án tốt nghiệp TK: techshow “Ecopia”, khi sinh viên nhập cuộc bảo vệ môi trường
Đồ án tốt nghiệp TK: techshow “Ecopia”, khi sinh viên nhập cuộc bảo vệ môi trường
Dưới góc nhìn nghệ thuật lồng ghép cùng ý tưởng công nghệ, Lê Thái Hoài Thương, sinh viên khoa MTCN, trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh,…
  • Chỉ 4 phút đọc