#tag: dupont

[Case-study] Tái thiết kế bộ nhận diện đã tồn tại hơn 100 năm
[Case-study] Tái thiết kế bộ nhận diện đã tồn tại hơn 100 năm
Review về những thay đổi trong bộ nhận diện mới của thương hiệu chất liệu DuPont. Bài viết review về bộ nhận diện mới của DuPont qua góc nhìn của…
  • Chỉ 5 phút đọc