#tag: dữ liệu người dùng

Khi phản ứng người dùng không khớp dữ liệu nghiên cứu và cách Spotify tối ưu hóa trải nghiệm người dùng
Khi phản ứng người dùng không khớp dữ liệu nghiên cứu và cách Spotify tối ưu hóa trải nghiệm người dùng
Bài viết dưới đây là sự thảo luận giữa Colette Kolenda và Kristie Savage về quy trình gồm 3 bước để kết hợp các phương pháp định tính và định…
  • Chỉ 13 phút đọc
Phương pháp “cá nhân hóa” trong thiết kế UX là gì?
Phương pháp “cá nhân hóa” trong thiết kế UX là gì?
“Cá nhân hóa” là phương pháp giúp nhà thiết kế hiểu nhu cầu và sở thích của người dùng, từ đó phục vụ người dùng một cách tốt nhất. Ví…
  • Chỉ 3 phút đọc