loading

#tag: Dieter Rams

Dieter Rams: Tên tuổi nhà thiết kế lừng danh mang đến thành công cho Gillette
Dieter Rams: Tên tuổi nhà thiết kế lừng danh mang đến thành công cho Gillette
Dieter Rams nổi tiếng với những sản phẩm mà ông tạo ra khi còn ở tập đoàn Braun. Nếu tìm tên của ông trên Google Images, bạn sẽ thấy các…
  • Chỉ 14 phút đọc
Dieter Rams và 10 nguyên tắc thiết kế vượt thời gian
Dieter Rams và 10 nguyên tắc thiết kế vượt thời gian
Thiết kế tốt nên làm cho sản phẩm trở nên dễ hiểu. Thiết kế tốt là không phô trương, trung thực, bền bỉ, triệt để và có liên quan đến…
  • Chỉ 9 phút đọc