#tag: đại học mỹ thuật

Cảm hứng từ Đà Nẵng và Hội An, Alex Sprouse ký hoạ thiên nhiên qua bộ tranh màu gouache
Cảm hứng từ Đà Nẵng và Hội An, Alex Sprouse ký hoạ thiên nhiên qua bộ tranh màu gouache
Trong dịp đi thực tế với trường đại học đến thành phố Đà Nẵng và Hội An vào tháng Tám năm 2019, những khung cảnh tuyệt đẹp đã truyền cảm…
  • Chỉ 3 phút đọc
Game “Thánh Hoả” lấy chất liệu từ văn học sử thi Việt Nam do sinh viên Văn Nguyễn thực hiện
Game “Thánh Hoả” lấy chất liệu từ văn học sử thi Việt Nam do sinh viên Văn Nguyễn thực hiện
Thánh Hoả là đồ án tốt nghiệp của sinh viên đại học Mỹ Thuật – Văn Nguyễn, với đề tài minh hoạ game 2D platform có nội dung kể về…
  • Chỉ 3 phút đọc
Có gì ở triển lãm tốt nghiệp tại đại học Mĩ Thuật (TP.HCM)?
Có gì ở triển lãm tốt nghiệp tại đại học Mĩ Thuật (TP.HCM)?
Sau triển lãm tốt nghiệp tại ĐH Văn Lang, mời bạn cùng iDesign đến với các đồ án tốt nghiệp ngành thiết kế đồ họa Đại học Mĩ Thuật TP.HCM…
  • Chỉ 4 phút đọc