#tag: daf

Thiết kế chai rượu riêng MO lấy cảm hứng từ Origami dành cho khách sạn Mandarin Oriental
Thiết kế chai rượu riêng MO lấy cảm hứng từ Origami dành cho khách sạn Mandarin Oriental
Thiết kế chai rượu của khách sạn Mandarin Oriental, Santiago đơn giản và sang trọng, được thực hiệu bởi agency DAf. Mandarin Oriental tại Chile là khách sạn duy nhất…
  • Chỉ 3 phút đọc