Tag: crabs view_module view_stream

Thụy Sĩ: Luộc sống tôm hùm sẽ bị phạt 1500$

Từ tháng 03/2018, Nhà hàng nào tại Thụy Sĩ cho tôm hùm sống vào nổi nước sôi sẽ bị phạt tiền 1500$.