#tag: Coke

Coca-Cola biến mọi người trở thành nước giải khát trong print-ads mới
Coca-Cola biến mọi người trở thành nước giải khát trong print-ads mới
Coca-Cola và Ogilvy Dubai đã làm dậy sóng thị trường nước giải khát tại Trung Đông bằng các print-ads sáng tạo biến con người trở thành nước giải khát. Nếu…
  • Chỉ 3 phút đọc