loading

#tag: cổ động

Áp phích cổ động thời Thế chiến II - Từ loại hình nghệ thuật đến môn khoa học tâm lý
Áp phích cổ động thời Thế chiến II - Từ loại hình nghệ thuật đến môn khoa học tâm lý
Để tưởng niệm ngày VE (Victory of Europe) lần thứ 70 – cột mốc kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai tại châu Âu – chúng ta cùng nói…
  • Chỉ 4 phút đọc