#tag: clothing

Biogarmentry: đem lại ‘hơi thở’ cho quần áo và thay đổi hành vi tiêu dùng thông qua cảm xúc
Biogarmentry: đem lại ‘hơi thở’ cho quần áo và thay đổi hành vi tiêu dùng thông qua cảm xúc
Con người tiếp xúc với quần áo nhiều hơn chúng ta tưởng, tuy vậy chúng ta vẫn xem nó là vật sở hữu vô tri không sự sống, sẵn sàng…
  • Chỉ 7 phút đọc
Việc lựa chọn trang phục khi đến nơi làm việc quan trọng như thế nào?
Việc lựa chọn trang phục khi đến nơi làm việc quan trọng như thế nào?
“Kĩ năng mềm rất quan trọng trong thiết kế. Và một trong số những kĩ năng mềm đó là cách bạn chọn trang phục như thế nào.”
  • Chỉ 12 phút đọc