loading

#tag: clip studio paint

Hướng dẫn từng bước vẽ nên trang truyện tranh hấp dẫn | Phần 2: Hoàn thiện tác phẩm
Hướng dẫn từng bước vẽ nên trang truyện tranh hấp dẫn | Phần 2: Hoàn thiện tác phẩm
Tác giả bài viết sử dụng Clip Studio Paint để hướng dẫn tạo một trang truyện tranh hoàn chỉnh, ngay từ lúc bắt đầu kịch bản.  Ở phần 1, chúng…
  • Chỉ 4 phút đọc
Hướng dẫn từng bước vẽ nên trang truyện tranh hấp dẫn |  Phần 1: Phác thảo sơ bộ
Hướng dẫn từng bước vẽ nên trang truyện tranh hấp dẫn | Phần 1: Phác thảo sơ bộ
Tác giả bài viết sử dụng Clip Studio Paint để hướng dẫn tạo một trang truyện tranh hoàn chỉnh, ngay từ lúc bắt đầu kịch bản.  Bài viết bởi họa…
  • Chỉ 6 phút đọc