loading

#tag: classified content

Facebook đã “là phẳng” giao tiếp giữa người với người như thế nào
Facebook đã “là phẳng” giao tiếp giữa người với người như thế nào
Chuyện gì đã xảy ra? Đây là những người bạn của tôi, nhưng chúng tôi không còn giống trước nữa. Chúng tôi đã được chuẩn hóa. Bây giờ chúng tôi…
  • Chỉ 13 phút đọc