#tag: chữ và đồ họa chữ

Ảnh hưởng của phông chữ đến cảm nhận người dùng
Ảnh hưởng của phông chữ đến cảm nhận người dùng
Typography không chỉ tác động đến trải nghiệm người dùng mà còn ảnh hưởng đến từng sản phẩm theo nhiều cách khác nhau. Bài viết bởiAlessio Laiso, nhà thiết kế…
  • Chỉ 6 phút đọc
Botticelli và những bản in huyền thoại
Botticelli và những bản in huyền thoại
Sandro Botticelli sinh ra ở Florence năm 1445. Năm 1470, ngay sau khi giới thiệu ấn phẩm tại Ý, ông đã mở xưởng vẽ riêng, khi ấy ông khoảng 25…
  • Chỉ 7 phút đọc