#tag: chó lái xe

Bạn đã bao giờ thấy “Chó lái xe”?
Bạn đã bao giờ thấy “Chó lái xe”?
Quảng cáo “chó lái xe” đầu tiên của Subaru cùng chiến dịch “Dog Tested, Dog Approved” đã được ra mắt từ năm 2010. Trong 4 video mới nhất của chiến dịch…
  • Chỉ 3 phút đọc