#tag: chia sẻ kinh nghiệm làm thiết kế chuyển động

Series The 100 Day Project | Kỳ 4: 100 ngày làm quen với thiết kế chuyển động
Series The 100 Day Project | Kỳ 4: 100 ngày làm quen với thiết kế chuyển động
Bài viết chia sẻ kinh nghiệm của tác giả Tiantian Xu – nghệ sĩ/nhà thiết kế sản phẩm Đó là một đêm mùa hè ở Seattle. Tôi đã ăn một ít kem,…
  • Chỉ 9 phút đọc