#tag: change

Burger King hé lộ bộ nhận diện thương hiệu hoàn toàn mới lần đầu tiên sau 20 năm
Burger King hé lộ bộ nhận diện thương hiệu hoàn toàn mới lần đầu tiên sau 20 năm
Chuỗi thương hiệu thức ăn nhanh Burger King của Mỹ đã chính thức đổi bộ nhận diện thương hiệu lần đầu tiên sau 20 năm
  • Chỉ 3 phút đọc