#tag: Cabeza Patata Studio

Minh hoạ 3D của Apple cho dịp Tết âm lịch năm 2019
Minh hoạ 3D của Apple cho dịp Tết âm lịch năm 2019
Cabeza Patata Studio được Apple đặt hàng để tạo ra hình ảnh cho Today Tab trên App Store của họ vào dịp Tết đầu năm 2019. Bản brief yêu cầu…
  • Chỉ 3 phút đọc