loading

#tag: break in the clouds

‘Break in the Clouds’ - Mín Như: Mình vẫn ngày ngày thu podcast trong tủ áo nhỏ của mình, hahaha!
‘Break in the Clouds’ - Mín Như: Mình vẫn ngày ngày thu podcast trong tủ áo nhỏ của mình, hahaha!
Trò chuyện cùng cô bạn Mín Như vào một tối ấm, khoảng cách xa lắc lơ của địa lý, của những con người xa lạ được kéo lại bởi những…
  • Chỉ 11 phút đọc