#tag: book design

Cuốn sách khiến trải nghiệm đọc của bạn trở thành nghệ thuật
Cuốn sách khiến trải nghiệm đọc của bạn trở thành nghệ thuật
Điều thường thấy ở các tiểu thuyết viễn tưởng là mỗi khi chúng ta kéo một quyển sách ra khỏi giá sách, một cánh cửa bí mật sẽ được mở…
  • Chỉ 3 phút đọc
Những thiết kế bìa sách đẹp nhất dành cho năm 2018
Những thiết kế bìa sách đẹp nhất dành cho năm 2018
Thiết kế bìa sách là cánh cửa hé mở tâm hồn một cuốn sách trước khi độc giả thật sự bước vào thế giới của cuốn sách ấy. iDesign xin…
  • Chỉ 6 phút đọc
Louise Fili - Người phụ nữ dành hơn 40 năm cho Typography
Louise Fili - Người phụ nữ dành hơn 40 năm cho Typography
Tôi hay tự hỏi liệu tuổi tác có phải là biến số ảnh hưởng lớn đến sức sáng tạo, và nếu không nắm chắc những công cụ mới nhất của…
  • Chỉ 16 phút đọc