#tag: bộ bài tự do

Ù TRÒN cùng những bộ bài kể chuyện văn hóa Việt: ‘Bài’ nhưng không ‘bạc’
Ù TRÒN cùng những bộ bài kể chuyện văn hóa Việt: ‘Bài’ nhưng không ‘bạc’
Cùng iDesign trò chuyện đầu năm với Ù TRÒN - nhà cung cấp bài "nhỏ nhất" Việt Nam.
  • Chỉ 11 phút đọc