#tag: bitishunter

Biti’s x Công Trí và ‘bước chân tiến tới thời trang cao cấp’?
Biti’s x Công Trí và ‘bước chân tiến tới thời trang cao cấp’?
Với đôi Không tên số 4 cùng nhà thiết kế Công Trí, Biti’s Hunter mang đến sự khác biệt so với các mẫu trước đó với âm hưởng đương đại,…
  • Chỉ 3 phút đọc