loading

#tag: bis studio

Bộ nhận diện nhà hàng Ô Japthaï hoà quyện tinh thần Nhật - Thái
Bộ nhận diện nhà hàng Ô Japthaï hoà quyện tinh thần Nhật - Thái
Định hướng nghệ thuật, thiết kế đồ hoạ, branding, in ấn, thiết kế bao bì và web dành cho Ô Japthaï thực hiện bởi BIS Studio Graphique. BIS Studio là…
  • Chỉ 3 phút đọc