#tag: Betún de Mantequilla

Bộ nhận diện cho cửa hàng in ấn lấy cảm hứng từ quy trình làm bánh
Bộ nhận diện cho cửa hàng in ấn lấy cảm hứng từ quy trình làm bánh
Betún de Mantequilla là một cửa hàng in ấn tại Guadalajara, Mexico. Khi Kristyna yêu cầu Menta tái thiết kế lại bộ nhận diện của mình, họ cảm thấy vô…
  • Chỉ 3 phút đọc