#tag: bài

Khi cuộc sống cách ly được đưa vào bài Lotería của Mexico
Khi cuộc sống cách ly được đưa vào bài Lotería của Mexico
Một nghệ sĩ sống tại San Antonio Rafael Gonzales Jr. đã chia sẻ một bộ bài với chủ đề COVID-19 trên trang Instagram của mình. Đây là một bộ bài…
  • Chỉ 3 phút đọc
Brandex tái thiết kế lại nhận diện cho bộ bài dân gian Tam cúc Việt Nam
Brandex tái thiết kế lại nhận diện cho bộ bài dân gian Tam cúc Việt Nam
Brandex, một agency sáng tạo chuyên về thiết kế bộ nhận diện tại Hà Nội, luôn mong muốn tạo nên những giá trị ý nghĩa và đậm bản sắc văn…
  • Chỉ 3 phút đọc
55 phong cách trong một bộ bài - Playing Arts Edition Two
55 phong cách trong một bộ bài - Playing Arts Edition Two
Playing Arts là một dự án nghệ thuật hội tụ các nhà thiết kế và nghệ sĩ minh hoạ từ khắp thế giới với một ý tưởng trình bày tầm…
  • Chỉ 3 phút đọc