loading

#tag: áo

Thư viện thuộc nhà thờ lớn Admont - Nơi lưu giữ kiến thức cổ xưa của nhân loại
Thư viện thuộc nhà thờ lớn Admont - Nơi lưu giữ kiến thức cổ xưa của nhân loại
Thư viện thuộc nhà thờ lớn Admont là thư viện thuộc tu viện lớn nhất trên thế giới. Thư viện chứa 200,000 đầu sách, bao gồm 1,400 bản thảo và…
  • Chỉ 3 phút đọc
Thư viện Quốc gia Áo - thư viện chứa nhiều bộ sưu tập giá trị thế giới
Thư viện Quốc gia Áo - thư viện chứa nhiều bộ sưu tập giá trị thế giới
Thư viện Quốc gia Áo là một trong những thư viện lớn nhất tại đất nước này, với khoảng 7,4 triệu đầu sách nằm trong nhiều bộ sưu tập. Thư…
  • Chỉ 3 phút đọc
Wes Anderson giám tuyển một triển lãm nghệ thuật?
Wes Anderson giám tuyển một triển lãm nghệ thuật?
Ngài Anderson và người đồng hành của mình, Juman Malouf, đã được trao cho quyền giám tuyển một triển lãm đối với bảo tàng lớn nhất nước Áo. Nhưng bạn…
  • Chỉ 6 phút đọc