#tag: ảnh hưởng của công nghệ

‘Deus’ trong Ex Machine: Công nghệ - từ công cụ cho đến một “vị thần” (Phần cuối)
‘Deus’ trong Ex Machine: Công nghệ - từ công cụ cho đến một “vị thần” (Phần cuối)
Nỗi sợ bị sử dụng và bị vật hóa khiến chúng ta dễ trở thành người dùng và người vật hóa người khác.
  • Chỉ 7 phút đọc
Ảnh hưởng của công nghệ đến quá trình tạo sản phẩm
Ảnh hưởng của công nghệ đến quá trình tạo sản phẩm
“Viết content” – cụm từ này ngày càng trở nên phổ biến. Cùng với cách mạng kĩ thuật số, những công nghệ và công cụ mới giúp cho việc tạo…
  • Chỉ 5 phút đọc