#tag: ảnh hưởng của âm nhạc

Âm nhạc có ảnh hưởng thế nào đến sự sáng tạo?
Âm nhạc có ảnh hưởng thế nào đến sự sáng tạo?
Bài viết dưới đây sẽ đưa ra định nghĩa về sáng tạo, phân biệt các loại hình sáng tạo và trả lời câu hỏi: “Liệu âm nhạc có thúc đẩy…
  • Chỉ 8 phút đọc
Âm nhạc - Cầu nối cho sự sáng tạo
Âm nhạc - Cầu nối cho sự sáng tạo
Tôi luôn có cảm giác rằng mỗi khi tôi nghe một bài hát và chụp một bức ảnh, cả hai sẽ hoà quyện vào nhau, tựa như một bộ phim…
  • Chỉ 6 phút đọc