#tag: Ai Natori

Những cô gái xanh của Ai Natori
Những cô gái xanh của Ai Natori
Họa sĩ minh họa người Nhật liên hệ các hình tượng phụ nữ với thiên nhiên, cố gắng truyền tải vẻ đẹp và sự u uất: sự sống và cái…
  • Chỉ 3 phút đọc