#tag: A Sunday Afternoon on the Island of La Grande Jatte

Hiểu hơn về trường phái Pointillist qua bức tranh ‘Một chiều chủ nhật trên đảo La Grande Jatte’ của Seurat
Hiểu hơn về trường phái Pointillist qua bức tranh ‘Một chiều chủ nhật trên đảo La Grande Jatte’ của Seurat
Trong suốt chiều dài lịch sử nghệ thuật, một số tác phẩm đã trở thành biểu tượng cho chính thể loại nghệ thuật mà nó mang trên mình. Ví dụ…
  • Chỉ 6 phút đọc