#tag: 80s

Cảm hứng Pixel art: Hơi thở retro từ phong cách đồ hoạ 8-bits
Cảm hứng Pixel art: Hơi thở retro từ phong cách đồ hoạ 8-bits
Pixel art mang hơi thở từ thập niên 80 lại lần nữa trở thành xu thế. Pixel art là một hình thức nghệ thuật số nơi nghệ sĩ sử dụng…
  • Chỉ 3 phút đọc
Cảm hứng thiết kế: 29 thương hiệu của thập niên 80 xuất hiện trong Stranger Things
Cảm hứng thiết kế: 29 thương hiệu của thập niên 80 xuất hiện trong Stranger Things
Xem Netflix là cách để bạn sống lại thập niên 80, với series gần đây của họ: Stranger Things. Có rất nhiều thứ khiến chúng ta hạnh phúc khi được…
  • Chỉ 4 phút đọc