#tag: 2017

20 công trình kiến trúc giành giải A’ Design khiến chúng ta mê mẩn (Phần 2)
20 công trình kiến trúc giành giải A’ Design khiến chúng ta mê mẩn (Phần 2)
Hằng năm A’ Design Award nhận được hàng ngàn đơn dự thi, đặc biệt là với mảng kiến trúc – lĩnh vực nổi tiếng nhất của giải thưởng này. Dưới…
  • Chỉ 5 phút đọc
20 công trình kiến trúc giành giải A’ Design khiến chúng ta mê mẩn (Phần 1)
20 công trình kiến trúc giành giải A’ Design khiến chúng ta mê mẩn (Phần 1)
Theo lời của vĩ nhân Goethe, “Tôi gọi kiến trúc là những giai điệu ngưng đọng”, không lời nào khác có thể diễn tả đúng hơn 20 kỳ quan kiến…
  • Chỉ 5 phút đọc