“Năm câu hỏi tại sao?” khi giải quyết vấn đề trong thiết kế

Five Whys (Năm câu hỏi tại sao) là một phương pháp được sử dụng để xem xét nguyên nhân và kết quả của một vấn đề. Nó bao gồm nhiều lần hỏi câu hỏi tại sao? Cho đến khi bạn tìm ra nguồn gốc của một vấn đề. Bạn cũng có thể sử dụng kỹ thuật này để hiểu rõ hơn về quyết định thiết kế

…hoặc khiến mọi người phát điên!

Biên tập: Thao Lee

Tác giả: Pablo Stanley


Về tác giả Pablo Stanley

Ông là nhà thiết kế tại InVision. Đồng sáng lập của Carbon Health. Nhà văn tại Design Team. Giáo viên tại Sketch Together.

Hình trong bài (17)
Chia sẻ trên: